Authorsecuur

Schenkingsvrijstelling voor een woning stopt!

Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Als u nog gebruik wilt maken van deze tijdelijke vrijstelling, dan moet u dat doen vóór 1 januari 2015.

De tijdelijke vrijstelling geldt voor iedereen. Dat betekent dat iedereen van een familielid of van iemand anders belastingvrij maximaal € 100.000 mag ontvangen. U mag gebruikmaken van de vrijstelling als u aan de voorwaarden voldoet.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om te beginnen moet u het bedrag gebruiken om:

 • een eigen woning aan te kopen
 • uw eigenwoningschuld af te lossen
 • de restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen
 • de erfpachtcanon van uw eigen woning af te kopen
 • uw eigen woning te verbeteren of te onderhouden

Daarnaast moet u als u een woning koopt in 2014 eigenaar zijn geworden van die woning. Is er sprake van afkopen of aflossen? Dan moet het bedrag in 2014 zijn besteed. Het bedrag is pas besteed als de bank of hypotheekverstrekker het geld heeft verwerkt. De verwerkingstijd verschilt per bank of hypotheekverstrekker, houd hier rekening mee. Als het bedrag niet vóór 1 januari 2015 is verwerkt, moet u schenkbelasting betalen. Zorg er dus voor dat u het geld op tijd overmaakt.

Hebt u de schenking gekregen om uw woning te verbeteren of te onderhouden? Dan moet u ook eigenaar zijn van de eigen woning. Het einde van de termijn hangt af van het jaar waarin u de schenking hebt gekregen. Hebt u de schenking in 2013 gekregen? Dan moet u het geld voor 1 januari 2016 gebruiken. En als u de schenking in 2014 hebt gekregen, dan moet u voor 1 januari 2017 het geld besteden. Ook hier geldt weer: doet u dat niet, dan moet u schenkbelasting betalen.

Voor woningen in aanbouw komt een coulanceregeling, daarover vindt u meer op rijksoverheid.nl.

In 2014 een schenking gekregen?

Doe dan aangifte! Uw aangifte moet vóór 1 maart 2015 bij ons binnen zijn.

Continue Reading

Valse e-mails in omloop

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender ASN DigiD, Belastingdienst NL en DigiD. Open de e-mails niet, maar verwijder deze meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

Valse e-mail van ‘ASN DigiD’

In deze e-mail wordt u gevraagd om een digitaal aangifteformulier in te vullen. De e-mail heeft als onderwerp: ‘Betreft: Digitale Aangifte Inkomstenbelasting!!’ Open de e-mail niet, maar verwijder deze meteen.

Valse e-mail van ‘Belastingdienst NL’

In deze e-mail wordt u gevraagd om online te betalen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift. De e-mail heeft als onderwerp: ‘AANMANING BETALEN’. Open de e-mail niet, maar verwijder deze meteen.

Valse e-mail van ‘DigiD’

In deze e-mail wordt u gevraagd om een digitaal aangifteformulier in te vullen. De e-mail heeft als onderwerp: ‘Betreft: Digitale Aangifte Inkomstenbelasting!!’ Open de e-mail niet, maar verwijder deze meteen.

Continue Reading

Belastingen: Wat verandert er in 2015 voor ondernemers en werkgevers?

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.Wilt u meer weten over deze maatregelen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl  of www.rijksfinancien.nl. U kunt ook het Belastingplan 2015 downloaden.

Begin 2015 staan de aangepaste belastingregels op onze internetsite.

De belangrijkste veranderingen zijn:

Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015

Als u werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), dan blijft het lage btw-tarief van6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

Btw-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen

Er geldt een btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk.

Verplichting btw-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat wij uw btw-teruggaaf op uw rekeningnummer moeten uitbetalen. Wij mogen deze teruggaaf dus ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Wijziging plaats van dienst bij digitale diensten en mini One Stop Shop-regeling

Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert, moet registreren, wordt de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee kunt u de btw over de geleverde diensten aan particulieren aangeven via 1 lidstaat van de EU. Meer informatie vindt u bij Wijziging in digitale diensten vanaf 2015.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:
• veranderingen in de werkkostenregeling
• veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
• veranderingen in de aangifte loonheffingen

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Meer informatie over de werkkostenregeling kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl/wkr.

Continue Reading

Voorlopige aanslag 2015 aanvragen, wijzigen of stoppen

Dit jaar kunt u vanaf 21 november voor het eerst een voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of stopzetten met een online formulier.

Vanaf 21 november 2014 kunt u kiezen hoe u een voorlopige aanslag over 2015 wilt aanvragen, wijzigen of stopzetten:

 • met het programma Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
  U downloadt dit programma op uw computer, vult het in en verstuurt het.
 • met het online formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag op Mijn Belastingdienst
  U hoeft dit formulier niet te downloaden. U vult het in en verstuurt het op Mijn Belastingdienst, uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst.

Kreeg u dit jaar maandelijks een bedrag terug via een voorlopige aanslag? Of betaalde u zo maandelijks een bedrag aan ons? Dan krijgt u meestal automatisch een voorlopige aanslag over 2015. Wij versturen de voorlopige aanslagen 2015 vanaf deze week tot eind januari. Soms krijgt u niet automatisch een voorlopige aanslag over 2015. Bijvoorbeeld als u in 2014 een voorlopige aanslag kreeg vanwege een heffingskorting die in 2015 niet meer bestaat. In zulke gevallen krijgt u apart bericht van ons.

Is uw persoonlijke situatie dit jaar veranderd? Dan is het misschien verstandig om uw voorlopige aanslag 2015 te wijzigen.

Meer informatie over de voorlopige aanslag 2015

Continue Reading